Asiaa suden pannoituksesta

Uuden hallituksen järjestäymiskokouksessa käsiteltiin myös sudenpannoitusasia, koska se nousi voimakkaasti keskusteluun vuosikokouksessa.
Todettiin, että pannoituslupaa myönnettäessä koko hallitus on ollut tietoinen asiasta ja sen takana.

Asia kiinnostaa selvästi jäseniä ja he haluavat olla yhdistyksen toiminnassa matkassa. Tämä on erittäin hyvä asia.
Sen vuoksi sovittiin, että sudenpannoitusasia tuodaan tulevaan kesäkokoukseen päätettäväksi. Tämä myös siitä huolimatta, että mitään keskusteluja, tarvetta tai tiedusteluja ei olekaan tehty talven 2020 osalta.