Jäsenyys

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja joka on asunut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta
asuen edelleen yhdistyksen toiminta-alueella.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös ilman toiminta-alueella asumista henkilöitä, jotka vuokraavat maansa seuralle metsästyskäyttöön.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenyysasiat käsitellään varsinaisessa vuosikokouksessa tammi- maaliskuussa.

Jäsenanomukset pyydetään toimittamaan hallituksen käsiteltäväksi vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin ne ehditään hyvin käsitellä ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen vuosikokousta.

Jäsenanomukset pyydetään toimittamaan Suomen Metsästäjäliiton luomalla pohjalla.

Maanomistajajäsenyysasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä hallitukseen ajankohtaan katsomatta.