Metsästysalueet

Omariistan kautta saat seuran kartat laittamalla aluetunnukseksi 759Q83J52G
Ladattavia vesilinnunpyynti karttoja pdf muodossa

Vesilintujen pyyntialueet löytyy kohdasta vierasluvat

Pienriista koko alue

Hirvieläimet : katso omaRiistasta, aluetunnus 4D96XZ56YV

Kärsämänkylän pienriistaalueet 2020

Pienriistaa on nyt mahdollista pyytää omilla sekä toisten seurojen alueella. Noudatetaan yleisen kokouksen päätöstä saalisrajoituksista koko kartta-alueella.